Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i dorosłych 

  • Diagnoza i terapia wad wymowy i zaburzeń mowy 
  • Terapia Opóźnionego rozwoju mowy 
  • Terapia sensoryczna 
  • Terapia afazji, oligofazji, alalii, zaburzeń słuchu 
  • Terapia jąkania 
  • Terapia dziecka ze spektrum autyzmu 
  • Terapia mutyzmu 
  • Niepłynność mowy